+421 907 915 978 info@dhsro.sk

DH, s.r.o.

Spracovanie a vedenie jednoduchého
a podvojného účtovníctva,
mzdová agenda.

Vitajte

SZČO v roku 2017

Zmeny pre živnostníkov v roku 2017

Zistite viac

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Kontaktujte nás a dohodnite si osobné stretnutie:

+421 907 815 978 

info@dhsro.sk

pracovné dni: 08:00 – 16:00

Pri poskytovaní našich služieb kladieme dôraz na odbornú starostlivosť,
individuálny prístup ku klientovi a ústretovosť k jeho požiadavkám.

Spracovanie podvojného účtovníctva

 • Kontrola formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii účtov Hlavnej knihy ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej uzávierky za účtovný rok
 • Vypracovanie firemných interných smerníc pre PÚ

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • Kontrola formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • Vykonanie dokladovanej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej závierky

Mzdová agenda

 • Kontrola formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • Vykonanie dokladovanej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej závierky

U nás ste poistený

Spoločnosť má poistenie profesijnej zodpovednosti za škody vzniknuté pri výkone podnikania čím sa znižuje riziko na strane klienta.

Zmeny sledujeme za Vás

Dbáme na profesionalitu a odbornosť v našej činnosti, preto je konateľka spoločnosti certifikovaným členom Centra účtovníkov Slovenska (CUS) a pravidelne sa zúčastňujme odborných seminárov tejto spoločnosti.

Pracujeme v POHODE

Účtovnictvo spracovávame v ekonomickom a účtovnom programe POHODA.

Komplexná pomoc pri:

 • Spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie a vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie mzdovej agendy
 • Vypracovanie potrebných hlásení
 • Vypracovanie daňových priznaní:
  – Daň z pridanej hodnoty
  – Daň z príjmu
  – Daň z motorových vozodiel

Referencie:

Daňové tajomstvo sa zmení

Daňové tajomstvo čaká zmena. Verejnosť by mala vedieť napríklad zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu. Viac sa dočítate v informáciách z ministerstva. Zdroj: http://www.mfsr.gov.sk/Default.aspx?CatID=38&id=923...

preèítajte si viac

DH, s.r.o.

Internátna 24
974 04 Banská Bystrica

IČO: 45 56 66 82
DiČ: 20 23 044 221

Tel.: +421 907 815 978
Email: info@dhsro.sk

Kontaktný formulár

8 + 6 =

DH, s.r.o.

Internátna 2318/24, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko