bookkeeping-615384_1280

Spracovanie podvojného účtovníctva

 • Kontrola formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii účtov Hlavnej knihy ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej uzávierky za účtovný rok
 • Vypracovanie firemných interných smerníc pre PÚ

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • Kontrola formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • Vykonanie dokladovanej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej závierky

Mzdová agenda

 • Spracovanie miezd pre zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere, dohôd mimo pracovného pomeru
 • Vedenie mzdovej agendy
 • Vyhotovenie mesačných výkazov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne k stanovenému výplatnému termínu
 • Vyhotovenie prihlášok a odhlášok zamestnancov u poisťovní
 • Spracovanie mzdových listov
 • Vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, prijme, podkladov k pôžičkám
 • Spracovanie mesačných prehľadov a ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Zabezpečenie styku s príslušnými inštitúciami
 • Spracovanie výkazov pre poisťovne a ich odosielanie
 • Spracovanie ročného zúčtovania preddavkov

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Kontaktujte nás a dohodnite si osobné stretnutie:

+421 907 815 978
info@dhsro.sk

Cez pracovné dni: PO-PI: 8:00 – 16:00

Komplexná pomoc pri:

 • Spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie a vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie mzdovej agendy
 • Vypracovanie potrebných hlásení
 • Vypracovanie daňových priznaní:
  – Daň z pridanej hodnoty
  – Daň z príjmu
  – Daň z motorových vozodiel

U nás ste poistený

Spoločnosť má poistenie profesijnej zodpovednosti za škody vzniknuté pri výkone podnikania čím sa znižuje riziko na strane klienta.

Zmeny sledujeme za Vás

Dbáme na profesionalitu a odbornosť v našej činnosti, preto je konateľka spoločnosti certifikovaným členom Centra účtovníkov Slovenska (CUS) a pravidelne sa zúčastňujme odborných seminárov tejto spoločnosti.

Pracujeme v POHODE

Firmy POHODA

Účtovnictvo spracovávame v ekonomickom a účtovnom programe POHODA.

Pri poskytovaní našich služieb kladieme dôraz na odbornú starostlivosť, individuálny prístup ku klientovi a ústretovosť k jeho požiadavkám. Spoločnosť DH, s.r.o., Internátna 24,  974 04 Banská Bystrica vznikla v júni 2010. V predchádzajúcom období sme 12 rokov poskytovali účtovné služby vrámci zamestnaneckého pomeru a neskôr na živnosť. V priebehu tejto doby sme získali veľké množstvo odborných vedomostí a praktických skúseností v spolupráci s našimi klientmi a komunikáciou s úradmi. Pôsobíme v kraji Banská Bystrica.

– Daniela Hajdu – konateľ spoločnosti