+421 907 915 978 info@dhsro.sk

Máte záujem o vedenie účtovníctva?

Kontaktujte nás a dohodnite si osobné stretnutie:

+421 907 815 978

info@dhsro.sk

pracovné dni: 08:00 – 16:00

Komplexná pomoc pri:

 • Spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie a vedenie jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie mzdovej agendy
 • Vypracovanie potrebných hlásení
 • Vypracovanie daňových priznaní:
  – Daň z pridanej hodnoty
  – Daň z príjmu
  – Daň z motorových vozodiel

Pri poskytovaní našich služieb kladieme dôraz na odbornú starostlivosť,
individuálny prístup ku klientovi a ústretovosť k jeho požiadavkám.

Spracovanie podvojného účtovníctva

 • Kontrola formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii účtov Hlavnej knihy ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej uzávierky za účtovný rok
 • Vypracovanie firemných interných smerníc pre PÚ

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • Kontrola formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • Vykonanie dokladovanej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej závierky

Mzdová agenda

 • Kontrola formálnej správnosti predložených dokladov
 • Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov
 • Spracovanie mesačných účtovných závierok
 • Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • Vykonanie dokladovanej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky
 • Spracovanie účtovnej závierky

Z hľadiska odborného udeľujeme najvyššie hodnotenie. Z hľadiska ľudského prístupu a správania udeľujeme najvyššie hodnotenie.

Ing.Slávová Jana

konateľ, ORKON s.r.o.

Profesionálny prístup, dobrá komunikácia a spolupráca, odporúčam.

Ing Pavol Hajdu

konateľ, NS ASTRA, s.r.o.

TOP vo svojom obore

Ing. Ján Jakubovie

konateľ, JAK ELECTRIC s.r.o.

Najserióznejšia a najlepšia firma s ktorou som za štvrťstoročie podnikania spolupracoval. Prajem aby ešte dlho rokov pracovala.

Ing. Zdeněk Onderka

konateľ, OZ Slovakia s.r.o.

Používanie registračných pokladníc čakajú zmeny

Vláda schválila zmeny pri používaní registračných pokladníc. Certifikáciu či postup servisných organizácií pri kontrole virtuálnych registračných pokladníc upraví novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Dnes ju schválila vláda. Novela zákona z...

preèítajte si viac

U nás ste poistený

Spoločnosť má poistenie profesijnej zodpovednosti za škody vzniknuté pri výkone podnikania čím sa znižuje riziko na strane klienta.

Zmeny sledujeme za Vás

Dbáme na profesionalitu a odbornosť v našej činnosti, preto je konateľka spoločnosti certifikovaným členom Centra účtovníkov Slovenska (CUS) a pravidelne sa zúčastňujme odborných seminárov tejto spoločnosti.

Pracujeme v POHODE

Účtovnictvo spracovávame v ekonomickom a účtovnom programe POHODA.

DH, s.r.o.

Internátna 24
974 04 Banská Bystrica

IČO: 45 56 66 82
DiČ: 20 23 044 221

Tel.: +421 907 815 978
Email: info@dhsro.sk

DH, s.r.o.