To znamená, že sa má zaviesť sedemdňová lehota pre zamestnávateľov, ktorú majú na predloženie všetkých potrebných náležitostí do Sociálnej poisťovne pri prijímaní nového zamestnanca do práce.

Zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/tripartita-odsuhlasila-zjemnenie-zakon/267423-clanok.html