Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že do 8. februára (za január 2018) treba zaplatiť poistné z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu už v novej výške. Inak hrozí, že sa platca môže dostať do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne. V tejto súvislosti pripomíname, aby si poistenci v súvislosti s novými vymeriavacími základmi na platenie poistného platnými od januára 2018 nezabudli zmeniť trvalý príkaz v banke (ak platia trvalým príkazom).

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2018 je vo výške 151,16 eur. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, predstavuje výšku 160,28 eur.

Informáciu o novej výške poistného dostali SZČO v priebehu januára 2018 zo Sociálnej poisťovne aj písomne.

Platcovia okrem toho môžu využiť aj praktickú pomôcku zverejnenú na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Tabuľka poistného 2018 – ktorá zobrazuje percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia. Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené SZČO si výšku svojho poistného môžu vypočítať na Kalkulačke na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. januára 2018. DPO sa o výške poistného od 1. januára tohto roka dozvedia aj v Kalkulačke na informatívny výpočet poistného pre DPO od 1. januára 2018.

Zdroj: www.socpoist.sk/aktuality/65419c