Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré majú záujem využívať  kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) na komunikáciu s finančnou správou cez portál finančnej správy (ďalej „PFS“).

.pdf; 503,87 KB; nové okno