PDF-ko, e-mail alebo len náhľad dokladu od zahraničnej firmy, za niektorú z online služieb, ktoré dnes už mnohí denno-denne používame: Google Apps

Zdroj: Dostal som faktúru za službu zo zahraničia. Časť 2: DPH, samozdanenie a odpočítanie